Krytka P 60 - otv. 31 mm

  • Krytka - odlitek
  • Rozměr: 62 x 62 mm
  • Otvor: □ 31 mm
  • Váha: 0,16 kg
  • 2600.30
19,90Kč        Ks