Krytka P 80 - otv. 31 mm

  • Krytka - odlitek
  • Rozměr: 80 x 80 mm
  • Otvor: □ 31 mm
  • Váha: 0,35 kg
  • 2644.30
35,00Kč        Ks